Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

CHÁU NỘI TÔI


Sam về bà bận rộn hơn
Cơm cơm nước nước sớm hôm mệt nhoài
Đêm đêm giấc ngủ không dài
Khi lo cháu quấy khi thay bế bồng
Cháu cười bà cũng rưng rưng
Cháu khóc bà lại phập phồng bất an
CẦu trời cho cháu khỏe  ngoan
Hay ăn chóng lớn hân hoan lòng bà
             18-6-2015
              Song Thu

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

KHỔ THÂNTrên đời khổ nhất Đỗ Đình Tuân
Học Hán, dịch thơ suốt cả tuần
Bữa bữa toàn " cơm nhà má vợ"
Chưa bao giờ biết phở bình dân
                 12-6-2015
                  Song Thu

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

TÂM TƯ NGƯỜI ẤY

                                                               Cũng muốn tung hoành giống Dự, Ngôi
Nhưng khâu cưa cẩm lại hơi tồi
Tán hoài tán mãi em không đổ
Đành nhẽ theo cùng Nho học thôi
                     8-6-2015
                     Song Thu