Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

CHÁU NỘI VỀ THĂM

Vừa khoe cháu nội, vừa khoe quà các con biếu nhân ngày 8-3-2017 đây. Từ đầu tới chân luôn. Tuyệt chưa?
                                                                   
11-4-2017
                                                                                        Song Thu

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

YÊU RIÊNG


Mẫu đơn đỏ, mẫu đơn vàng
Đua nhau khoe sắc rộn ràng ngày xuân
Mẫu đơn trắng đứng tần ngần
Dâng hương ngan ngát góc sân khoảng trời
Bích đào cùng với đào phai
Cạn mùa xuân cứ ngời ngời sức xuân
Dẫu đi muôn nẻo xa gần
Vẫn yêu riêng một góc sân khoảng trời

                 Sao Đỏ : 04-4-2017
                  Song Thu

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

THẨN TUẦN TOAN

( Người ta xướng họa Toàn Tê
Tôi nay vụng dại chắp vè Tuần Toan)


Thu ta thơ thẩn thảy tuần toan
Tuân tới thương thay Thu tạ tàn
Thừa thắng thế thời Tuân thẳng tiến
Thu thua thơ thẩn thảy tuần toan

          Sao Đỏ 01-4-2017
           Song Thu