Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

THẨN TUẦN TOAN

( Người ta xướng họa Toàn Tê
Tôi nay vụng dại chắp vè Tuần Toan)


Thu ta thơ thẩn thảy tuần toan
Tuân tới thương thay Thu tạ tàn
Thừa thắng thế thời Tuân thẳng tiến
Thu thua thơ thẩn thảy tuần toan

          Sao Đỏ 01-4-2017
           Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét