Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

TIỀN TÀN TÌNH TAN

( Lâu nay hứng thơ văn bay đâu hết sạch nên chẳng viết được gì. Hôm nay, đọc bài THƠ TOÀN TÊ của Nguyễn Đức Hưng và THẨN TỀ TOAN của Đỗ Đình Tuân, lại gặp một nàng tâm sự về chuyện tình vừa tan vỡ, tôi bỗng nổi hứng viết một bài TIỀN TÀN TÌNH TAN, xin trình làng blog đây ạ)


Thôi thôi, thôi thế, thế thì thôi
Tớn tác tình tang tớn tác tồi
Thơ thẩn thẫn thờ thơ thẩn thẩn
Tiền tàn tan tác tấm tình toi

                   Sao Đỏ 31-3-2017
                              Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét