Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

BIẾT NĂM SINH LÀ ĐỦ


Nhiều người trước khi cưới nhau thường đi coi thầy để xem cưới nhau có hạp hay không, nhưng từ nay mọi người khỏi cần phải đi coi thầy nhé, chỉ cần biết năm sinh là đủ.

Tuy nhiên, bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quan trọng vẫn là yếu tố con người. Nếu sống đúng như lời ông bà ta thường dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê” thì đôi lứa dễ đi đến bến bờ hạnh phúc.
 
Untitled-3
Mọi người dò năm sinh của mình rồi nhìn sang cột nam/nữ để có cung mệnh. Sau đó đối chiếu kết quả của vợ chồng với nhau, mọi người sẽ được kết quả:

1. CUNG CHẤN

 • Chồng Chấn lấy vợ cung Ly (Sanh khí)
 • Hiệp hôn cang lệ trọn nghi thuỷ chung.
 • Mạng phú quý, cháu con hùng,
 • Lớn lên số ắt phước hồng quyền uy!
 • Chồng Chấn lấy vợ cung Càn (Ngũ quỷ)
 • Gia đình xáo trộn điêu tàn lửa hương.
 • Nửa chừng xuân mộng thê lương,
 • Uyên ương bỏ gánh cang thường từ đây
 • Chồng Chấn lấy vợ cung Tốn (Phước đức)
 • Trung niên hậu vận sang giàu hưởng trọn.
 • Cuộc tình bền vững mặn nồng,
 • Sanh trai đầu lòng trưởng thành quan lớn!
 • Chồng Chấn lấy vợ cung Cấn (Lục sát)
 • Có số phu thê âm thầm tủi hận.
 • Gia đạo lục đục bất hoà,
 • Đời sống cơ hàn, con cái lận đận…
 • Chồng Chấn lấy vợ cung Khôn (Hoạ hại)
 • Nợ duyên khốn đốn dập dồn oan khiên.
 • Trong ngoài thân thế đảo điên,
 • Tai ương tật bệnh dính liền bên lưng!
 • Chồng Chấn lấy vợ cung Khảm (Thiên y)
 • Trăm tuổi phu thê nghĩa tình nồng thắm.
 • Vinh hiển thụ hưởng vững bền,
 • Rể thảo dâu hiền cả nhà êm ấm…
 • Chồng Chấn lấy vợ cung Đoài (Tuyệt mạng)
 • Nợ duyên sau trước thiệt thòi lứa đôi.
 • Vợ chồng không ở trọn đời,
 • Cháu con bất lợi cút côi luỵ phiền!
 • Chồng Chấn lầy vợ cung Chấn (phục vị)
 • Trong tình duyên nợ tiền hậu như nhứt.
 • Có số no ấm cả đời,
 • Gia đạo yên vui trên hoà dưới thuận!

2. CUNG LY

 • Chồng Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí)
 • Ý hợp tâm đầu làm nên gia thất.
 • Trọn đời nhàn hạ phong lưu,
 • Trung niên hậu vận thành công mọi mặt.
 • Chồng Ly lấy vợ cung Đoài (Ngũ quỷ)
 • Bạc tiền bạo phát, nhưng hoài công lao;
 • Nửa đời căn kiếp ba đào,
 • Cửa nhà điền sản tiêu hao không còn!
 • Chồng Ly lấy vợ cung Khảm (Phước đức)
 • Được số hiển đạt phu vinh thê ấm.
 • Tình yêu hương lửa mặn nồng,
 • Tương lai con cái trưởng thành khoa bảng.
 • Chồng Ly lấy vợ cung Khôn (Lục sát)
 • Kiết hung luân chuyển dập dồn âu lo.
 • Trai sa đọa gái lẳng lơ,
 • Trước sau rồi cũng hững hờ nợ duyên…
 • Chồng Ly lấy vợ cung Cấn (Hoạ hại)
 • Tiền hậu phu thê thuỷ chung bất nhứt;
 • Sống đời tật ách đeo mang,
 • Vợ chồng đa đoan thiệt thòi thân phận!
 • Chồng Ly lấy vợ cung Tốn (Thiên y)
 • Căn mạng nợ duyên trời cho yên ổn!
 • Cả đời ấm cúng giàu sang,
 • Con cái gái trai vẹn toàn căn bổn…
 • Chồng Ly lấy vợ cung Càn (Tuyệt mạng)
 • Nợ duyên gãy gánh giữa đàng thảm thương!
 • Cho hay cái số đoạn trường,
 • Lụy phiền ly tán bất tường phu thê!
 • Chồng Ly lấy vợ cung Ly (Phục vị)
 • Ái tình hương lửa trọn nghì thuỷ chung.
 • Bạc tiền giàu có bậc trung,
 • Thân danh hậu vận lãy lừng tiếng thơm!

3. CUNG TỐN

 • Chồng Tốn lấy vợ cung Khảm (Sanh khí)
 • Tiền định phu thê hiệp vầy duyên thắm.
 • Lộc tài phát vượng huy hoàng,
 • Con cái lớn lên sống đời nhung gấm…
 • Chồng Tốn lấy vợ cung Khôn (Ngũ quỷ)
 • Sanh cơ khốn đốn bôn chôn cũng hoài!
 • Nợ duyên vốn đã an bài,
 • Trung niên ắt phải đổi thay cuộc tình…
 • Chồng Tốn lấy vợ cung Chấn (Phước đức)
 • Được số phú quý trọn đời an phận.
 • Bạc tiền điền sản thặng dư,
 • Duyên nợ vợ chồng trăm năm viên mãn!
 • Chồng Tốn lấy vợ cung Đoài (Lục sát)
 • Hiệp hôn đã thấy đeo đai khổ phiền.
 • Cửa nhà sa sút ngửa nghiêng,
 • Gây điều đổi nợ thay duyên phũ phàng.
 • Chồng Tốn lấy vợ cung Càn (Hoạ hại)
 • Yêu đương tác hợp buồn than đêm ngày.
 • Triền miên tai ách không hay,
 • Nợ duyên sầu muộn đắng cay cuộc đời.
 • Chồng Tốn lấy vợ cung Ly (Thiên y)
 • Mạng trường thân thế ai bì được đâu.
 • Uy quyền tiền bạc bền lâu,
 • Nợ duyên hạnh hưởng sang giàu trăm năm.
 • Chồng Tốn lấy vợ cung Cấn (Tuyệt mạng)
 • Chưa chung gối chăn ái tình thoả mãn.
 • Số goá lẻ mạng khó toàn,
 • Duyên nợ đôi đàng rã rời ân hận!
 • Chồng Tốn lấy vợ cung Tốn (Phục vị)
 • Bình thường đời sống thân danh tốt…
 • Ba sinh duyên đẹp tình nồng,
 • Sự nghiệp tử tôn tấn tài vượng lộc!

4. CUNG KHẢM

 • Chồng Khảm lấy vợ cung Tốn (Sanh khí)
 • Mạng thọ duyên bền sống vui an ổn,
 • Số không sang nhưng no lành,
 • Gia đạo thuận hoà và con cái tốt…
 • Chồng Khảm lấy vợ cung Cấn (Ngũ quỷ)
 • Giàu có mấy lần hồi cũng phá sản!
 • Duyên nợ ắt phải lỡ làng,
 • Con cái lớn lên đàn điếm du đãng…
 • Chồng Khảm lấy vợ cung Ly (Phước đức)
 • Thuỷ chung như nhứt ai bì phong lưu!
 • Vợ chồng có số sang giàu,
 • Hưởng của phụ ấm trước sau an nhàn…
 • Chồng Khảm lấy vợ cung Càn (Lục sát)
 • Tang thương từ thuở hai đàng hiệp hôn.
 • Buồn cho duyên nợ long đong,
 • Bất hoà tâm lý vợ chồng đảo điên…
 • Chồng Khảm lấy vợ cung Đoài (Hoạ hại)
 • Ấm êm bỗng chốc ách tai buộc ràng.
 • Số phần chồng vợ đeo mang,
 • Suốt đời khổ hận sầu than đêm ngày!
 • Chồng Khảm lấy vợ cung Chấn (Thiên y)
 • Quan lộc uy quyền đời sống sung mãn
 • Thế vinh tử quý rõ ràng,
 • Duyên nợ vợ chồng da mồi tóc bạc…
 • Chồng Khảm lấy vợ cung Khôn (Tuyệt mạng)
 • Lo âu mắc phải dập dồn ốm đau.
 • Tiền bạc hết biệt ly sầu,
 • Không chồng thì vợ cũng vào cõi âm
 • Chồng Khảm lầy vợ cung Khảm (Phục vị)
 • Bình thường cuộc sống nợ duyên êm thấm.
 • Gia đạo tiền định an bài,
 • Một đời keo sơn áo cơm no ấm!

5. CUNG ĐOÀI

 • Chồng Đoài lấy vợ cung Càn (sanh khí)
 • Hôn nhân bền vững lộc quan vượng tài.
 • Sanh cơ vốn một lời hai,
 • Lầu cao cửa rộng gái trai ngoan hiền…
 • Chồng Đoài lấy vợ cung Ly (ngũ quỷ)
 • Cố công cho mấy ra gì kiếp sanh!
 • Nợ duyên như sợi chỉ mành,
 • Thân danh sự nghiệp bất thành không sai!
 • Chồng Đoài lấy vợ cung Cấn (phước đức)
 • Phụ ấm sẵn dành bề tài lợi tấn.
 • Gia đạo thê tử ấm êm,
 • Duyên nợ trọn đời lửa hương nồng thắm…
 • Chồng Đoài lấy vợ cung Tốn (lục sát)
 • Xáo trộn gia đình sanh cơ khốn đốn.
 • Con cái lớn nhỏ bất tường,
 • Tình nghĩa lạt phai lăng loàn hỗn độn!
 • Chồng Đoài lấy vợ cung Khảm (hoạ hại)
 • Tai ương tật ách dồn dập thê thảm!
 • Nửa đời thân phận sanh ly,
 • Phu thê lâm vòng trái ngang lãnh đạm…
 • Chồng Đoài lấy vợ cung Khôn (thiên y)
 • Một đàn thê tử vuông tròn giàu sang!
 • Gia đình sau trước huy hoàng.
 • Trung niên hậu vận rõ ràng nghiệp danh.
 • Chồng Đoài lấy vợ cung Chấn (tuyệt mạng)
 • Chăn gối ái tình khó yên thân phận.
 • Bổng luỵ phiền duyên dợ lìa tan,
 • Cấm bằng căn kiếp đa truân lận đận!
 • Chồng Đoài lấy vợ cung Đoài (phục vị)
 • Bình thường thì cũng tiền tài bậc trung;
 • Gia đình thân mạng thung dung,
 • Trưởng thành con cháu đẹp lòng mẹ cha!

6. CUNG KHÔN

 • Chồng Khôn lấy vợ cung Cấn (sanh khí)
 • Sanh cơ mọi bề thời hưng phấn chấn.
 • Gia đạo sau trước thuận hoà,
 • Thừa thãi trong ngoài ruộng vườn điền sản…
 • Chồng Khôn lấy vợ cung Tốn (ngũ quỷ)
 • Cuộc đời chật vật số cực thiếu thốn.
 • Duyên nợ lận đận nghịch thường,
 • Con cái bất hoà lớn lên cùng khốn!
 • Chồng Khôn lấy vợ cung Càn (phước đức)
 • Hay duyên phải nợ tiền căn định phần;
 • Bổn mạng lại có quý nhân,
 • Được số phú quý vinh thân an nhàn…
 • Chồng Khôn lấy vợ cung Ly (lục sát)
 • Nợ duyên ắt chịu sầu bi tháng ngày.
 • Đa truân hộ luỵ nạn tai,
 • Căn định lục hại tương lai mơ hồ!
 • Chồng Khôn lấy vợ cung Chấn (hoạ hại)
 • Không hình ngục thì cũng bị bịnh tật;
 • Duyên nợ lắm vấp khổ buồn,
 • Đời sống lầm than sinh cơ chật vật…
 • Chồng Khôn lấy vợ cung Đoài (thiên y)
 • Mạng tường hưởng thọ lộc tài dài lâu.
 • Con trai hiển đạt công hầu,
 • Gái hiền rể thảo trước sau toại lòng
 • Chồng Khôn lấy vợ cung Khảm (tuyệt mạng)
 • Căn phần nợ duyên chuốc lấy sầu thảm!
 • Số phải dở dang nửa đời,
 • Chồng vợ hai người đổi dời ly tán!
 • Chồng Khôn lấy vợ cung Khôn (phục vị)
 • Keo sơn gắn bó cháu con vẹn toàn.
 • Trung niên mấy lượt thăng trầm,
 • Hậu vận phú quý trăm phần phong lưu!

7. CUNG CÀN

 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài (Sanh khí)
 • Ấm êm gia đạo trong ngoài êm vui
 • Nợ duyên gắn bó trọn đời,
 • Thê vinh tứ quí số người giàu sang.
 • Chồng Càn lấy vợ cung Chấn (Ngũ Qủy)
 • Trước sau bất tường nợ duyên lận đận.
 • Tâm lý chồng vợ không hoà,
 • Khiến nên sinh kế quanh năm túng quẩn
 • Chồng càn lấy vợ cung Khôn (Phước đức)
 • Được số phước đức trường tồn ấm no.
 • Lộc tài như nước tràn vô,
 • Cửa nhà đồ sộ quy mô ruộng vườn
 • Chồng Càn lấy vợ cung Khảm (Lục sát)
 • Lục sát phạm ắt phu thê buồn thảm!
 • Kim cải dở dang nửa đời,
 • Duyên nợ đổi dời tương tư ly tán
 • Chồng Càn lấy vợ cung Tốn (Hoạ hại)
 • Trước hợp sau lìa vô cùng khốn đốn!
 • Con cái trưởng thành cút côi,
 • Hình ngục oan khiên vợ chồng thương tổn
 • Chồng Càn lấy vợ cung Cấn (Thiên y)
 • May mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn.
 • Tình yêu lửa đượm hương nồng…
 • Rể thảo, dâu hiền an nhàn hậu vận
 • Chồng Càn lấy vợ cung Ly (Tuyệt mạng)
 • Nợ duyên cầm chắc sầu bi khóc thầm!
 • Ái ân lỡ nhịp sắc cầm,
 • Mới hay căn kiếp số phần hẩm hiu!
 • Chồng Càn lấy vợ cung Càn (Phục vị)
 • Bậc trung được số giàu sang tuổi già.
 • Vợ chồng bạch thủ thanh gia,
 • Trung niên gây dựng cửa nhà yên vui…

8. CUNG CẤN

 • Chồng Cấn lấy vợ cung Khảm (ngũ quỷ)
 • Duyên nợ nửa đời chuốc nhiều ảm đạm.
 • Số ắt dời đổi hai lần
 • Nếu không thì phải lâm vòng hoạn nạn
 • Chồng Cấn lấy vợ cung Khôn (sanh khí)
 • Sống đời loan phụng phước tồn hậu lai.
 • Quan lộc có hưởng hoạch tài,
 • Nhà cao cửa rộng quyền oai vô cùn
 • Chồng Cấn lấy vợ cung Đoài (phước đức)
 • Đẹp duyên cá nước tiền tài vượng hưng.
 • Số nầy thời vận đáng mừng,
 • Hào con hào của bậc trung thanh nhàn…
 • Chồng Cấn lấy vợ cung Chấn (lục sát)
 • Sản nghiệp sẵn sàng lần hồi tẩu tán.
 • Phu phụ tâm lý nghịch thường,
 • Sau trước hạnh phúc gia đình hư nát!
 • Chồng Cấn lầy vợ cung Ly (hoạ hại)
 • Bất tường tai ách sầu bi gia đình!
 • Yêu đương một tấm chân tình,
 • Cũng chưa được đôi mình sánh đôi…
 • Chồng Cấn lấy vợ cung Càn (thiên y)
 • Phu thê dẫu có nghèo nàn không lo.
 • Trung niên được tuổi trời cho
 • Hậu vận sung mãn quy mô ruộng vườn.
 • Chồng Cấn lấy vợ cung Tốn (tuyệt mạng)
 • Căn phần khó tránh tóc tang thương tổn.
 • Trong hai chắc mất một người,
 • Tử biệt đừng hòng tìm phương chạy chốn!
 • Chồng Cấn lấy vợ cung Cấn (phục vị)
 • Số được vui hưởng thê hoà phu thuận
 • Phong lưu nhàn hạ bậc trung
 • Một đời ái tình nợ duyên an phận…

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

ĐẾN VỚI BÀI THƠ: “ NĂM EM ĐỘI NÓN KHÔNG QUAI”

( Chị Thúy Ngoan mặc áo đỏ, đứng thứ tư từ trái sang. Đây là ảnh chị đăng cùng với bài thơ trên facebook)


Nonkhongquai HP là nick của Nguyễn Thị Thúy Ngoan Hải Phòng trên Facebook. Chị là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi chưa hề diện kiến chị, chỉ được đọc thơ chị trên Facebook. Thế rồi chính những vần thơ ấy đã làm tôi thích thú và tôi chủ động làm quen, giao lưu cùng chị qua trang mạng này. Càng giao lưu, tôi càng cảm mến chị hơn vì chất nữ tính sâu đằm mà chân thành mãnh liệt của người thiếu phụ không may mắn trong đời tư nhưng lại mạnh mẽ trước cuộc đời và phong phú, tinh tế trong nội tâm cũng như trong thi ca. Nhất là mảng thơ chị viết về đề tài nỗi lòng người góa phụ. Từ trước đến nay, tôi chưa thấy ai viết nhiều, viết hay và làm xúc động lòng người về vấn đề này như chị. Tôi đã có ý định viết đôi dòng cảm nhận về những thi phẩm đó song chưa làm được.
Hôm nay, đọc được bài: “ Năm em đội nón không quai” trên trang Facebook của chị, thế là tôi nổi hứng viết luôn. Chẳng phải đây là bài thơ xuất sắc nhất của chị về đề tài “ Nón không quai”. Nhưng tôi lại rất hứng thú với cái cảnh ngộ éo le và bản lĩnh sống của những người góa phụ qua một bài thơ vừa như cười cợt, vui vui, hom hóm mà vẫn trĩu nặng nỗi niềm.
Theo lời phi lộ của chị khi viết bài thơ này là : các chị đi dự Câu lạc bộ thơ Lục Bát của thành phố Cảng, có 5 nữ sĩ thì cả 5 chị đều là góa phụ. Trước khi đọc thơ, tôi cứ nghĩ chắc sẽ là những vần thơ than thân trách phận và buồn não nuột đây. Nhưng không! Bài thơ đã thể hiện một cách cụ thể, chân thực và sinh động về hoàn cảnh, thần thái, cốt cách, tinh thần và nghị lực sống của các chị, những “chiếc nón không quai “ thời hiện đại. Điều này đã được thể hiện khá rõ ngay từ mấy câu mở đầu của bài thơ:
Gặp nhau lục bát Vân Tra
Năm em xinh xỉnh như hoa cuối mùa
Kệ đời nắng héo ruột dưa
Cứ son, cứ phấn mặc mưa chòng chành
Dẫu các chị chẳng phải là những tuyệt thế giai nhân mà chỉ là: “ Năm em xinh xỉnh như hoa cuối mùa” và lại còn phải sống trong cảnh góa bụa, cô đơn với biết bao buồn đau, hiu hắt đến héo hon cuộc đời như “ nắng héo ruột dưa”, nhưng có hề gì, các chị vẫn rất chủ động tự tin và tự chủ trong cuộc sống của mình: “ Cứ son, cứ phấn mặc mưa chòng chành”
Những từ miêu tả thái độ sống như: “ kệ”, “ mặc” và “ cứ” trong khổ thơ trên được tác giả sử dụng rất đắc địa đã thể hiện thật xuất sắc ý thức sống tích cực và mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại. Họ không chịu cúi đầu trước số phận mà vượt lên số phận để sống thật đàng hoàng.
Đâu chỉ có những khổ đau từ chính cảnh ngộ góa bụa thiệt thòi, những “ chiếc nón không quai” ấy còn chịu bao khổ đau vì thói xấu của người đời vô tình hoặc hữu ý gây nên:
Đời cong hùa gió vít cành
Con thuyền không bến mong manh kiếp người
Cạn ngày tóc bạc xuân phơi
Nón không quai lội giữa đời như không
Hai khổ thơ cùng diễn tả nỗi khổ đau của người quả phụ nhưng lại gợi ra những đau khổ khác nhau. Khổ một là nỗi khổ tự thân cảnh ngộ góa bụa. Đó là nỗi khổ đau của nội tâm, của tinh thần vì thiếu vắng người bạn đời, thiếu vắng một bờ vai nương tựa nên nó héo hắt đơn côi cô quạnh ( nắng héo ruột dưa). Khổ hai lại diễn tả cái khổ do ngoại cảnh tác động vào. Nó như sự vùi dập , đổ thêm nỗi khổ lên người ta khiến cho cuộc đời những góa phụ như oằn xuống trĩu nặng khó mà ngóc đầu lên được : “ Đời cong hùa gió vít cành”. Vậy mà trong cảnh ngộ ấy, các chị lại hiên ngang, bình thản vượt qua: “ Nón không quai lội giữa đời như không”. Tôi rất thích từ “lội” trong câu thơ này vì nó miêu tả thật đúng hình ảnh những góa phụ dám ngẩng cao đầu để sống, dám đạp lên muôn vàn định kiến hay đố kị của cuộc đời mà bình thản vượt qua thật tự tin và cũng vô cùng quyết liệt vậy. Hai khổ thơ cùng diễn tả nỗi khổ và sự vượt qua mọi khổ đau của người góa phụ nhưng lại không hề trùng lặp thì khéo thật và cũng công phu thật trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ của thi sĩ Thúy Ngoan. Chị đã làm ta hình dung cụ thể hơn và cũng thấm thía hơn nỗi khổ đau mà những góa phụ phải trải qua và vượt lên trong cuộc sống của mình
. Một cô bạn góa bụa đã than phiền với tôi rằng: “ Thân góa bụa khổ trăm bề chị ạ. Nuôi con một mình, lo toan một mình đã đủ khổ rồi. Nhất là những đêm đông lạnh lẽo mưa gió thì nỗi khổ càng nhân lên bội phần. Chẳng ai thấu hiểu sẻ chia đâu mà chỉ thấy gia đình nhà chồng và hàng xóm láng giềng để ý từng tý một. Nếu mình ăn mặc tươm tất lại có người đàn ông nào đến chơi nữa thì họ đã xì xèo bàn tán này nọ rồi.Thậm chí vợ chồng người bạn thân lâu ngày của em nhưng từ khi em góa bụa cũng có phần lảng tránh nữa mới buồn chứ. Anh chồng ngại tiếp xúc với riêng em đã đành, vợ anh ấy cũng dè chừng em, hình như sợ em có tình ý gì với chồng chị thì phải. Cứ nghĩ đến chuyện này em lại chảy nước mắt một mình. Thế đã xong đâu , không ít người đàn ông còn quan niệm “ gái góa vợ chạ thiên hạ” nên họ cứ bờm xơm ve vãn rất vô duyên. Hình như họ nghĩ chúng em thiếu thốn tình cảm nên thích được tán tỉnh vuốt ve và họ thể hiện điều đó như một sự ban ơn, chứ không hề thật lòng, hay có ý thức trách nhiệm gì với tình cảm của mình đâu. Cũng có lúc em bi quan chán nản lắm, nhưng rồi lại nghĩ, mình phải sống thật đàng hoàng để nuôi con khôn lớn và để những người kia không thể xem nhẹ mình như thế được. Có lẽ chị Thúy Ngoan cũng từng phải nếm trải những cảnh ngộ như vậy chăng? hay do sự thấu hiểu nông nổi từ cuộc đời mà chị đã khái quát tình cảnh ấy bằng những khổ thơ thấm đẫm chất đời và làm lay động lòng người đến thế!
Một điều đặc biệt nữa của những góa phụ trong thi phẩm này là các chị không chỉ tự tin , chủ động vượt qua mọi khó khăn của cảnh ngộ mà còn ngạo nghễ bày tỏ những khát vọng của lòng mình, những ao ước của chính mình rất chân thành thẳng thắn :
“ Ước bây giờ đũa có đôi
Ước mâm có bát, ước tôi có chàng”
Và phớt lờ những định kiến trói buộc con người, các chị mạnh mẽ vẫy gọi:
“ Nào ai dám xé rào ngang
Gai hồng cào xước đa mang ai nào
Đời em như hạt mưa rào
Có ai làm nón quai thao một ngày
Ừ thì hạnh phúc đi vay
Khế chua sung chát đắng cay quen rồi
Năm em gái góa giữa đời
Vắt nghiêng câu lục xin mời bát gieo…
Không hiểu sao, đọc những câu thơ này, tôi luôn cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Vừa thấy ẩn sau sự mạnh mẽ tưởng chừng như ngang tàng, ngạo nghễ và thách thức trước cuộc đời ấy là một sự yếu mềm, một thương thân tủi phận , một khát khao nương tựa, một mong mỏi cảm thông, một ước mơ yên ổn từ sâu thẳm cõi lòng của những “ chiếc nón không quai”, những “con thuyền không bến” vốn rất nhiều chìm nổi chòng chành. Lại như thấy ẩn trong điều vẫy gọi kia là thấp thoáng một ánh mắt và nụ cười tinh quái của những góa phụ trải đời như ngầm nói với các đấng mày râu rằng: chúng tôi thừa hiểu sẽ chẳng mấy ai dám “ xé rào ngang” dám “đa mang” đâu, nhưng chúng tôi vẫn cứ sống đường hoàng và bản lĩnh, dẫu cuộc đời chẳng thiếu những đắng cay. Xin các người đừng ve vãn, đùa cợt với nỗi niềm của chúng tôi! Dẫu chúng tôi cần lắm một bờ vai, một sự chung đôi thì đó cũng phải là một bờ vai đủ để tin yêu trân trọng chứ không phải là một cuộc chơi. Phải chăng những câu hỏi tu từ: ( nào ai, ai nào, có ai) kết hợp với những từ ngữ biểu cảm: ( hạnh phúc đi vay, khế chua sung chát đắng cay quen rồi) vừa như lời cật vấn vẫy gọi táo bạo lại vừa như tiếng than thật chua chát, tất cả tạo ra sự đa thanh, đa nghĩa cho đoạn thơ này ?
Mở đầu bài thơ là hình ảnh : “ Năm em xinh xỉnh như hoa cuối mùa/ Mặc đời nắng héo ruột dưa/ Cứ son cứ phấn mặc mưa chòng chành” và kết thúc lại là hình ảnh: “ Năm em gái góa giữa đời/ Vắt nghiêng câu lục xin mời bát gieo” đã tạo nên chất hài hài hom hóm rất có hồn và rất đáng yêu. Ta như nhìn thấy lấp lánh trong những câu thơ đó là nụ cười của các góa phụ tự tin, tự chủ trong cuộc sống của chính mình. Và xuyên suốt bài thơ vẫn là một tinh thần ấy.
Có thể nói, bài thơ là sự trải lòng của những người góa phụ trước cuộc đời. Sự trải lòng ấy được chị Thúy Ngoan viết ra bằng thể thơ lục bát vốn nhịp nhàng, mềm mại, giàu nhạc điệu dễ đi vào lòng người, kết hợp với việc sử dụng rất nhiều thành ngữ giàu sức khơi gợi:( Nón không quai, nắng héo ruột dưa, hùa gió vít cành, thuyền không bến, tóc bạc xuân phơi, đũa có đôi, mâm có bát, khế chua sung chát…) , cùng với nhịp thơ linh hoạt, giọng điệu tưng tửng và các động từ mạnh như: ( kệ, mặc, cứ, lội, ước,nào, ừ thì) …, nhiều khi những từ ngữ ấy còn được lặp đi lặp lại làm cho bài thơ mạnh mẽ hơn để thể hiện thái độ của nhân vật trữ tình trong thơ cũng dứt khoát hơn, quyết đoán hơn. Tất cả, tạo nên một thi tứ đậm chất liệu dân gian vừa rất quen thuộc mà cũng rất mới lạ đã diễn tả thật sâu sắc cái cảnh ngộ éo le, cái nỗi niềm chua chát cũng như sự mạnh mẽ vươn lên dù rất khó khăn nhưng vô cùng quyết liệt và tự tin để trụ vững trước cuộc đời của những người góa phụ vốn rất mong manh . Vì thế mà nó tạo nên một tiếng thương cảm sâu xa, một sự thức tỉnh với những ai đó còn vô tình hay hữu ý làm tổn thương những người cô lẻ thiệt thòi. Để rồi từ đó, mỗi người tự biết cảm thông chia sẻ, biết nâng niu trân trọng và nhất là biết tinh tế nhẹ nhàng hơn trong ứng xử với nhau.

NĂM EM ĐỘI NÓN KHÔNG QUAI
            (Nguyễn Thị Thúy Ngoan)

Gặp nhau lục bát Vân Tra
Năm em xinh xỉnh như hoa cuối mùa
Kệ đời nắng héo ruột dưa
Cứ son, cứ phấn mặc mưa chòng chành
Đời cong hùa gió vít cành
Con thuyền không bến mong manh kiếp người
Cạn ngày tóc bạc xuân phơi
Nón không quai lội giữa đời như không
Năm em, năm bến, chẳng chồng
Mỗi người một cảnh bão giông sóng dồi
Ước bây giờ đũa có đôi
Ước mâm có bát ước tôi có chàng
Nào ai dám xé rào ngang
Gai hồng cào xước đa mang - ai nào?
Đời em như hạt mưa rào
Có ai làm nón quai thao một ngày
Ừ thì hạnh phúc đi vay
Khế chua, sung chát, đắng cay quen rồi
Năm em gái góa giữa đời
Vắt nghiêng câu lục xin mời bát gieo..
.
Sao Đỏ 03-7-2016
Song Thu

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

CÂU CHUYỆN LY KÌ ĐẰNG SAU BÀI HÁT : Bắc kim thang...

bac kim thang
“Bắc kim thang cà lang bí rợ” có thể được coi là câu hát cửa miệng của tất cả chúng ta thời thơ ấu, thế nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, thậm chí tôi dám cam đoan đến hơn 90% chúng ta hát sai câu hát này. 

Trước khi tìm hiểu thế nào là “bắc kim thang, cà lang bí rợ”, tôi xin kể lại một câu chuyện cổ tích mà mình nghe được trong chuyến đi công việc tại Long Xuyên khoảng 5 năm trước. Người kể câu chuyện này là một cụ bà khoảng gần 80 tuổi, tụ tập cháu chắt lại rồi vừa ngồi bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện.
Chắc hẳn rằng nghe xong mọi người sẽ hiểu thêm về việc mà chúng ta đang bàn tới ở đây:
“Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên đi bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm, muốn đi vào chợ làng phải đi ngang một cây cầu khỉ vắt vẻo. Do hoàn cảnh đơn chiếc, nên hai anh cũng thân thiết với nhau. Có lần vì mẹ già của anh bán ếch bệnh mà không có tiền chạy chữa nên qua đời, anh bán dầu liền bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán, vì thế mà anh bắt ếch càng quý trọng tình bạn của anh bán dầu.

Một đêm nọ, trong lúc đi làm việc, anh bắt ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy trên đồng. Tính tò mò, anh lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và bìm bịp nằm trong bẫy, do chúng giành ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh bắt ếch mở bẫy tha cho mình, rồi hứa sẽ đền ơn báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bắt ếch cũng xuôi lòng rồi giải thoát cho chúng.
Vài ngày sau, hai con chim cùng bay đến nhà anh bắt ếch để cảnh báo cho anh biết tai ương sắp đến. Chúng nghe được hai con ma da ở sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân anh bán dầu và anh bắt ếch, cho hai anh chết, thế mạng cho chúng để chúng được đầu thai.
Vì hai con ma này chết đã lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế sẽ bị hồn xiêu phách lạc, không được đầu thai nữa. Thêm vào đó, ma da cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và lúc anh bắt ếch về nhà, bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép.
Ban đầu anh bắt ếch đem cớ sự nói anh cho bán dầu nghe, khuyên anh nên ở nhà, nghỉ bán một tuần lễ, nhưng anh bán dầu lại không tin, cho rằng đấy là mê tín vớ vẩn, trên đời làm gì có ma, quỷ.
Theo lời le le và bìm bịp, anh bắt ếch viện cớ đến ngày cúng mẹ, gọi anh bán dầu qua nhà tiệc tùng ăn nhậu, chuốc cho anh say mèm đến mức sáng hôm sau không ra chợ bán được. Ngày kia lại lấy cớ sang nhà cảm ơn anh bán dầu đã giúp đỡ, lại bày tiệc ăn uống no say, trì hoãn việc đi ngang cây cầu kia.
maxresdefault
Hôm ấy là ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn, do say xỉn nhiều ngày liền nên anh bắt ếch ngủ quên. Anh bán dầu sực tỉnh vào sáng sớm, nhận ra mình đã bỏ buôn bán mấy ngày liền bèn nhanh chóng quẩy hàng ra chợ. Do bước vội vàng qua cầu khỉ cheo leo, lại bị bọn ma da biến phép cho cầu trơn trượt nên sẩy chân rơi xuống nước mà chết.
Anh bắt ếch vì tiếc thương bạn nhưng do còn sợ bọn ma da nên phải đợi hết một ngày sau mới dám vớt xác bạn lên mà làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm bịp cũng bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt một người chết oan”.
Đọc hết truyện cổ tích này thì có lẽ mọi người đều sáng tỏ vì sao trong bài đồng dao “Bắc kim thang” có 4 câu cuối là:
Chú bán dầu, qua cầu mà té
Chú bán ếch, ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
Thực chất là để diễn tả lại câu chuyện cổ tích đề cao tình bạn và tính chất cứu vật vật trả ơn của người xưa.
Thế nên vấn đề còn lại nằm ở hai câu:
Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo, là kèo qua cột
Ở câu đầu tiên, “cà, lang, bí rợ” là để chỉ cho 3 loại củ, quả có cùng một đặc tính là thuộc họ dây leo, trái cà, khoai lang và bí rợ. Đặc biệt với từ bí rợ, là một từ thuần chất của miền Nam, cũng đã nói lên xuất xứ của bài đồng dao này là từ miền Tây Nam bộ.
Nói đến “bắc kim thang” thì phải hiểu hơi “hàn lâm” một chút, là từ kim thang ở đây hiểu cho đúng phải là cái thang hình chữ KIM -金- tức là hình tam giác cân. Từ “kim tự tháp” cũng là bắt nguồn từ chữ “kim” này mà có, do chỉ hình dạng cái tháp của người Ai Cập cổ là hình tam giác cân.
Còn cái “kim thang” của con nít ngày xưa là do người lớn dùng hai thanh tre dài, bắt chéo vào nhau tạo thành một hình tam giác cân rồi cắm trên mặt đất, cách vài mét lại đặt một cái như vậy, tạo thành một hàng dài. Bản thân của cái kim thang này trở thành một cái cột (do không có cây cột dựng đứng giữa nên hai thanh tre chéo vào trở thành cột luôn). Những cái kim thang được nối vào nhau bởi cái “vì kèo” là những thanh tre chạy dọc theo giàn, cứ như thế tạo thành một giàn cốt là để cho cà, lang, bí rợ leo lên mà sinh sôi, phát triển.
best_a990760084-1-962296784908c91ea3c8d6f259d55e3d
Vậy “cột qua kèo, kèo qua cột” là chỉ mối quan hệ gắn bó vào nhau của hai vật thể. Cả câu “bắc kim thang, cà lang bí rợ, cột qua kèo, là kèo qua cột” cốt để miêu tả mối quan hệ keo sơn, quấn quít, gắn bó vào nhau của anh bán dầu và anh bán ếch ở bốn câu sau.
Cả bài đồng dao này được viết lại dựa trên câu chuyện cổ tích kia, nên cách lý giải cũng vì thế mà nên hiểu cho đúng. Tuy nhiên trải qua thời gian dài, người lớn không còn kiên nhẫn để giải thích cho con trẻ hiểu về truyện cổ tích kia, thế nên bài đồng dao “bắc kim thang” cứ thế mà lưu truyền, gây ra sự hoang mang, khó hiểu cho người nghe.
Bên cạnh đó, cũng còn nhiều lời bàn, tranh cãi xung quanh việc lý giải ý nghĩa cho bài đồng dao này. Điển hình là ông Nguyễn Hữu Hiệp ở An Giang đã phát biểu trong hội thảo khoa học tại trường Đại học Cần Thơ năm 2003, rằng hiểu cho đúng thì bài đồng dao này phải được hát là:
|Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột quai chèo, chèo qua chèo lại
Bắt ngựa ô, chạy vô vườn mít
Hái lá mít, chùi đít ngựa ô”
Tuy nhiên cách giải thích này lại khập khiễng và vô cùng tối nghĩa, khó hiểu. Vậy nên tôi mới mạn phép truy tìm nguồn gốc, đọc và thẩm định rồi giải thích để mọi người hiểu hơn về bài đồng dao này. Nếu mọi người thấy cách lý giải này là hợp lý thì nhớ đặng mà con cháu có hỏi, thì ta biết trả lời rằng vì sao trẻ con hay hát: Bắc kim thang, cà lang bí rợ, Cột qua kèo, là kèo qua cột…
Theo Báo Đất Việt

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

NHỮNG TRIẾT LÝ VỤN CỦA BẠN TÔI

 (Ngẫm ra, trên cõi đời này, chẳng ai hoàn hảo cả. Biết rõ điều đó , tôi biết trân trọng những ưu điểm của bạn bè, người thân nói riêng và mọi người trong xã hội nói chung đồng thời cũng biết bao dung hơn, cảm thông hơn với nhược điểm của họ. Hôm nay sang trang blog của Châu Thanh Thủy thấy nàng tản mạn ghi lại những điều rất thành thật với lòng mình, tôi thích nên xin nàng mang về đây, mời mọi người đọc ạ)     Nếu buộc phải rời xa những kỉ niệm ngày xưa từng vun đắp cuộc sống của tôi trong những tháng năm đầy đau khổ, thì xin hãy cho tôi giữ lại một chút thôi, những khoảnh khắc thật yên tĩnh của tâm hồn, khi tôi không phải lo nghĩ và suy đoán, tưởng tượng vẩn vơ về những cơn ác mộng. 

    Nếu buộc tôi phải quên đi quá khứ, như rũ bỏ một đau buồn, thì xin hãy cho tôi giữ lại một chút thôi những đau buồn ấy, để tôi không có gì phải nuối tiếc.

     Nếu buộc tôi phải đồng hành suốt chặng đường đời còn lại với sự lẻ loi thì hãy cho tôi giữ lại một chút thôi, cảm giác hạnh phúc khi trong tay tôi là một bàn tay khác, ấm nóng và mạnh mẽ.

     Nếu buộc tôi phải luôn nở nụ cười tươi để giấu thật kĩ những lúc tôi âu sầu thì xin hãy cho tôi giữ lại một chút thôi, sự đau nhói trong tim khi bắt gặp nụ cười của người ấy đang đọc tin nhắn của người khác. 

     Nếu buộc tôi phải nói lời chia tay thì xin hãy cho tôi giữ lại một chút thôi, hơi thở hắt ra nhẹ nhõm nén sâu từ trong lồng ngực khi nghe người ấy nói: Ta hãy tiếp tục bên nhau.

      Nếu buộc tôi phải giải thích một điều gì đó về tình cảm thì xin hãy cho tôi giữ lại một chút thôi, sự kiêu kì và ngạo nghễ của một kẻ luôn mong mình chiến thắng. 

     Nếu buộc tôi phải trở thành người cao thượng và chỉ luôn biết hi sinh thì xin hãy cho tôi giữ lại một chút thôi, cái tầm thường của một con người bình thường, biết ghen tuông và luôn đố kị.

     Nếu buộc tôi phải cho đi tất cả những gì tôi có thì xin hãy cho tôi giữ lại một chút thôi, sự đòi hỏi và ước muốn được tận hưởng.

     Nếu buộc tôi phải thay đổi chính mình thì xin hãy để cho tôi: Vẫn Cứ Mãi Là Tôi.
                                  Châu Thanh Thủy
                               ( Song Thu sưu tầm)

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

MỪNG SINH NHẬT ĐỖ ĐÌNH TUÂNChúc mừng sinh nhật chồng iu
Tuổi càng cao lại càng nhiều sức xuân

Giao lưu bầu bạn xa gần
Thơ văn đàn hát trong ngần thiết tha
Hết bồ gần đến cót xa
Gừng cay rồi lại Hồng Nga, Hương Ngàn
Thung Mây, phủ Khoái rộn ràng
Nhớ về Sao Đỏ ríu ran với tình

          11-7-2016
          Song Thu

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

XIN NÀNG...( Viết sau khi đọc bài thơ: GIẤC MƠ của Nguyễn Minh Tư)
Xin nàng cứ ở trong mơ
Cho tươi giấc mộng cho thơ hồn Người
Đừng ra cõi thực nàng ơi
Tình thơ hết thắm tình đời hết xanh

                   01-7-2016

                   Song Thu

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

MỪNG SINH NHẬT TÔ QUANGChúc mừng sinh nhật Tô Quang
Bồ kia cót nọ cứ đan tơi bời
Xin đừng quên một khoảng trời
 Yên Mô, Lê Lợi là nơi đi về
" Nắng làng Mo"* mãi say mê
Ấm nồng một tấm tình quê ngọt lành

           01-7-2016
           Song Thu
Chú thích: * " Nắng làng Mo" là tên một thi phẩm khá hay của Nguyễn Tô Quang viết về quê hương  thuộc thôn Yên Mô xã Lê Lợi .( Nhân dân thường gọi là làng Mo)