Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

CHÁU NỘI VỀ THĂM

Vừa khoe cháu nội, vừa khoe quà các con biếu nhân ngày 8-3-2017 đây. Từ đầu tới chân luôn. Tuyệt chưa?
                                                                   
11-4-2017
                                                                                        Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét