Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

TẠ ƠN TRỜI PHẬTBa chục năm qua giữa chúng mình
Đã nên hạnh phúc một gia đình
Trai hiền, gái thảo đều phương trưởng
Cảm tạ Trời xanh, đức Phật lành
                   10-12-2012
                    Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét