Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

HÒA Vần


             ( Gửi Song Thu )
Hòa xương hòa thịt cả hòa hơi
Nay lại hòa vần xướng họa chơi
Để nghĩa vợ chồng thêm buộc chặt
Cho tình chăn gối mãi không vơi
Đầu trên gối dưới thân liền xác
Anh trước em sau lời tiếp lời
Biến cả cõi đời thành cõi mộng
Dẫu nghìn cay đắng vẫn yên vui

          Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét