Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

CHỪA NHẢ NỌC

                    (Tự họa bài : Vịnh hai ông)

                    Ba người chung một cái đầu tê
                    Hai đấng mày râu một gái sề
                    Trai giỏi vung tay thi hữu họa
                    Gái xoàng xắn áo cơm không xuê
                    Lên đò đã tưởng thôi phiền ngựa*
                    Tới bến nào ngờ lại khổ dê**
                    Rắn*** bướng từ nay chừa nhả nọc
                    Khỏi làm sưng buốt cái đầu tê
                                   Vũ Thị Song Thu

Chú thích: Những dấu sao đề cập tới tên những con giáp ứng với tuổi của từng người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét