Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

TRẦN TÌNH

Một tuần qua hỏng đường truyền
Không vô thăm được bạn hiền "Tri ân"
Ra vào ngơ ngẩn bần thần
Ngó trời chỉ thấy mây vần vũ trôi
Hôm nay đường lại thông rồi
Tha hồ lên mạng thăm người mến thân
" Nỗi mừng biết lấy chi cân"*
Trời thu như bỗng trong ngần tiếng ca
                    Sao Đỏ2-10 -2011
                       Vũ Thị Song Thu

Chú thích:* Câu thơ trích trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét