Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

DỰ ĐỐI VUI

Vế mời đối:

Tết Thìn tới, trời trong trẻo thắm tươi, toàn tuổi trẻ tâm tình thủ thỉ

Vế đự đối:

Chồng chị chuồn, chị chán chường chua chát, các con còm cầu cứu kêu ca

Vế mời đối:

Tết  túng tiền tiêu tìm tớn tác

Vế dự đối:

1, Nhà nhiều nho nhũn nhá nhôi nhai
2,Đường đầy điếm đón đứng đong đưa

13/12/2011
Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét