Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

BUỒN


    
( Họa đảo vận bài : SAY của Tạ Anh Ngôi)     

Muôn thủa đất tròn vẫn cứ xoay
Sao mình uống mãi mà không say
Chén lưng chén vực đều vơi sạch
Chai nhỏ chai vừa cũng cạn bay
Ngơ ngẩn dõi nhìn vào huyễn hoặc
Hững hờ đưa bước đến đâu đây
Mượn cay vẫn chẳng quên phiền muộn
Biết ngỏ cùng ai cái nỗi này!?
                   28-11-2012
                          Song Thu
Phu chép bài : SAY
Lạ quá chiều nay sao thế này
Rượu bia không uống thế mà say
Liêu xiêu chân bước đường cao thấp
Vung vẩy tay giơ thế liệng bay
Những muốn vá trời muôn lỗ thủng
Lại lo vác đá chốn nào đây?
Góc nhà thôi cứ yên nằm đã
Mặc trái đất già - kệ nó xoay
              Tạ Anh Ngôi
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét