Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

DỰ ĐỐI VUIHôm trước thày Đỗ Đình Tuân có mời dự đối vui lĩnh thưởng, nhân kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2012). Phần thưởng khá thú vị là một bó hoa tươi. Nhưng rất tiếc thày lại nhờ ban biên tập trang Trian làm trọng tài. Do vậy dù tôi rất thích được tặng hoa song lại vướng vào chân biên tập nên không dám dự thi. Chỉ xin đối để góp vui với cư dân xóm nhà.
      I, Đối cả câu:

          Câu mời đối  « cải tiến » là :
           Nhẩn nha đọc, nhẩn nha chơi, nhẩn nha nhấm nháp
           Nhúc nhắc trồng, nhúc nhắc hái, nhúc nhắc nhâm nhi
          Các câu « đối giả » là :
         
             1, Chan chứa thương, chan chứa nhớ, chan chứa chán chường     
               Chòng chành sống, chòng chành yêu, chòng chành chếnh choáng
            2, Đủng đỉnh đi, đủng đỉnh đến, đủng đỉnh đong đưa
                Đong đưa nói, đong đưa cười, đong đưa đỏng đảnh
              II, Đối riêng vế 1:
           Vế ra:
            Nhẩn nha đọc, nhẩn nha chơi,nhẩn nha nhấm nháp
            Các vế đối lại:
            1,Hào hứng ăn, hào hứng uống, hào hứng hát hò
             2,Hí hửng xem, hí hửng viết, hí hửng hão huyền
              III, Đối riêng vế 2:
             Vế ra:
              Nhúc nhắc trồng, nhúc nhắc hái, nhúc nhắc nhâm nhi 
              Vế đối lại:
               Nhởn nhơ nói, nhởn nhơ cười, nhởn nhơ nhóp nhép
               Thung thăng cấy, thung thăng trồng, thung thăng thưởng thức
                                                                15-11-2012
                                                              Vũ Thị Song Thu
   
              
            
             
                                             

    
                                        

1 nhận xét: