Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

CÂY ĐU ĐỦ TRONG BÃO















Cây đu đủ "Thế Đèo Bòng"*
Oằn mình chống lại bão giông tơi bời
Gió xô thân gãy mất rồi
Vẫn ôm chặt lũ con côi vào lòng

              19-8-2016
               Song Thu
Chú thích: * Chữ dùng của Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét