Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA ĐÂY


( Chùm thơ họa nguyên vận bài: RÈN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN của Đỗ Đình Tuân)

Bài 1: NÂNG LY CHÂM TỬU

Mặc ai đón tết với chờ xuân
Tớ chỉ ham mê chắp chắp vần
Dài cổ ngóng trông ngày phát thưởng
Nâng ly châm tửu chúc người thân


Bài 2: MỪNG THỌ CHÀNG TUÂN

Xuân này chàng Đỗ bảy lăm xuân
Xướng họa còn say góp góp vần
Dẫu chẳng này kia và đó nọ
Vẫn tầm gái góa để cầu thân


Bài 3: ĐÓN MỪNG XUÂN

Xóm Nam, xóm Bắc đón mừng xuân
Đối họa chung vui vần nối vần
Weblog Tri ân thêm rạng rỡ
Tình thầy, nghĩa bạn lại thêm thân
             Sao Đỏ: 24-12-2016

                    Song Thu


( Phụ chép bài: RÈN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN của Đỗ Đình Tuân)
RÈN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN
Tri Ân chuẩn bđón tân xuân
Thầy cũ trò xưa lại ghép vn

Bầu bạn gần xa chung góp với
Qua rèn câu chữ gắn tình thân           
            Đỗ Đình Tuân
 


                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét