Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

LẠI HỌA THƠ GÓP VUI


MỪNG XUÂN ĐINH DẬU CHÚC XÓM TRI ÂN

( Họa đảo vận bài: " CHÀO XUÂN ĐINH DẬU của Đỗ Đình Tuân)

Tiễn Bính Thân đi tớ ghép vần
Để cùng xóm ảo đón chào xuân
Mừng trai mạn Bắc thêm bền chí
Chúc gái chòm Nam mãi dẻo chân
Thơ phú đã hay vang khắp chốn
Đàn ca lại ngọt đến muôn phần
Nét tươi nét thắm duyên duyên mãi
Cái nghĩa cái tình thân thật thân

           29-12-2016
           Song Thu
( Phụ chép bài : CHÀO XUÂN ĐINH DẬU cũa Đỗ Đình Tuân)
 

Chào xuân Đinh Dậu


Đinh Dậu chào xuân xướng mấy vần
Mời người xóm mạng họa vui xuân
Chúc trai xóm Bắc bền cây bút
Chúc gái chòm Nam dẻo bước chân
Cô ả Phố Bèo thêm nhắng nhít
Ông già Sao Đỏ vẫn bình thân
Cả làng cả xứ đều xuân cả
May mắn yên vui gấp bội phần.26/12/2016
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét