Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

TẬP ẢNH MỪNG THỌ CHÀNG TUỔI 75
                                                  Cùng gia đình con gái cả

                             
                                                  Cùng  gia đình con gái thứ

                                                            
Với gia đình con trai trưởng
Bố cùng con trai thứ

                                                              
Bên gia đình con trai út
Vẫn cùng gia đình cậu út đây
                                                               Đại gia đình
   
                                                                               Sao Đỏ: 04-02-2017
                                                                                Song Thu
                                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét