Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

LẠI MỜI HỌA THƠ CỦA UY VIỄN TƯỚNG CÔNG (Song Thu xin cám ơn các thi hữu bên xóm Tri Ân đã họa thơ cụ Tản Đà và anh Trần Văn Cường do Song Thu tải về hôm trước ạ. Nhưng thói đời: " Thấy bở thì cứ đào mãi" nên hôm nay, Song Thu lại đem bài xướng của cụ Nguyễn Công Trứ và bài họa của anh Trần Văn Cường về đây, mời mọi người họa góp vui)

Bài xướng: CHUYỆN ĐỜI
Nguyễn Công Trứ

Vất vất vơ vơ, cũng nực cười,
Căm căm cúi cúi có hơn ai.
Nay còn chị chị anh anh đó,
Mai đã ông ông mụ mụ rồi.
Có có không không lo hết kiếp,
Khôn khôn dại dại, chết xong đời.
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy,
Ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện chơi.


Bài họa của Văn Cường: VỊNH QUAN

Vênh vênh váo váo mặt gây cười.
Trộ trộ trừng trừng dọa mấy ai.
Đảo đảo điên điên còn giữ ghế,
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đã hưu rồi.
Ngao ngao ngán ngán sầu nhân ảnh,
Ủ ủ ê ê hận thói đời.
Chức chức quyền quyền tan ảo mộng,
Vai vai vế vế hóa trò chơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét