Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

NGẪU HỨNG


Ngẫu hứng 1
Mặc ai tu Phật với tu Tiên
Tớ chỉ " chân tu" việc kiếm tiền
Khốn nỗi tài hèn và sức mọn
Nên đành vui thú cảnh điền viên
YÊN!

Ngẫu hứng 2
Ngồi rồi bốc hứng tớ mần thơ
Thơ chẳng ra thơ cứ thẫn thờ
Ý tứ quanh đi rồi quẩn lại
Cái gì tớ cũng chỉ tu tơ
DƠ!

Ngẫu hứng 3
Ngày tháng quẩn quanh ở xó nhà
Chẳng màng lui tới bạn gần xa
Hôm nay quyết chí thay không khí
Khỏi cổng mưa to vội lại nhà
KHÀ!

17-5-2017
Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét