Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

PHU XƯỚNG PHỤ TÙY
Bỏ cỏ…
Mùa hè nóng bức lại đau vai
Mấy thước vườn nhà biết cậy ai
Cuốc mướn cầy thuê người khó kiếm
Nên đành bỏ cỏ dập dây khoai.

15/07/2017
Đỗ Đình Tuân

BIẾT NHỜ AI
( Họa nguyên vận bài BỎ CỎ của Đỗ Đình Tuân)
Trâu yếu cày cùn lại mỏi vai
Vườn nhà bỏ vậy biết nhờ ai
Thuê người cày cuốc sao mà khó
Đành nhẽ thả dài mấy luống khoai
17-7-2017

Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét