Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

XIN LÀM NGƯỜI CỘNG

                          Vào " xóm tri ân" nhỏ thật vui
                           Người NHÂN, người CỘNG giúp cho đời
                           Mình chưa vươn tới người NHÂN được
                           Vẫn quyết học làm người CỘNG thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét