Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

NHẮN BẠN

(Họa thơ cụ Xanh)


                   Không dưng đa sự tiếng òm xòm
                   To nhỏ râm ran khắp mọi chòm
                   Nọ kẻ bẻ cong con chữ thẳng
                   Này người cúi gập tấm thân khom
                   Trời cao, biển rộng sao không ngó?
                   Khe nhỏ, hang nông lại khỏe nhòm
                   Nhắn bạn muốn vui cần biết chọn
                   Bẩn thì vứt bỏ, sạch thì gom
                                                Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét