Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Cảm Xuân

           

Xuân chi ảm đạm thế này
Gió se sắt lạnh, mưa lay lắt buồn
Hàng cây ủ rũ lệ buông
Ngoài xa xa một cánh chuồn lẻ loi
Bên đường một kẻ đơn côi
Thẫn thờ nhặt hạt mưa rơi thẫn thờ
Ngày nào những ước cùng mơ
Đến nay còn biết bao giờ mà mong
Tìm đâu cho thấy xuân hồng
Giữa vùng trời đất mịt mùng âm u?
                        Sao Đỏ  3/3/2012
                        Vũ Thị Song Thu
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét