Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Lại e


( họa nguyên vận “Nửa đêm tức hứng 2” của Đỗ Đình Tuân

Về hưu nhớ lớp cứ tần ngần
Hết ở trong nhà lại xuống sân
Những muốn giở trò làm bánh khúc
Lại e cãi cọ với Đình Tuân.

21/3/2012
Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét