Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Gửi chị
Hay tin chị bị gãy chân
Xa xôi em chẳng lên thăm được nào
Nhờ Tri Ân bắc nhịp cầu
Gửi lên thăm chị đôi câu văn vần
Cầu mong chân chị mau lành
Ăn ngon, ngủ tốt gia đình thêm vui.
                        Sao Đỏ 8/4/2012
                        Vũ Thị Song ThuKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét