Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Tự ti(Họa nguyên vận bài Tự tin của Đỗ Đình Tuân)

Lương tháng nghỉ hưu giảm vãn rồi
Thịt thà cá mú hẳn vơi nồi
Rau dưa đậu phụ làm đầu vị
Chanh ớt mắm tôm cũng dậy mùi
Vườn rộng chủ nhà chừng đuối sức
Mồi khan chú khuyển cũng không vui
Tuổi cao sức yếu đành an phận
Người khác tiến lên tớ thụt lùi.
                  Sao đỏ 16/4/2012
                  Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét