Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

XIN ĐỪNG...


            
(Họa nguyên vận bài : « Bán áo chơi thơ »- T.A.N)

Hỡi người bán áo để vì thơ
Dại dột như ông thật khó ngờ
Có phải ngắm hoa nên lẩn thẩn
Hay là tìm tứ hóa lơ ngơ
Dẫu không tạo thế cho con cậy
Cũng chẳng xây dinh để vợ nhờ
Thì cứ ngồi chơi mà uống nước
Xin đừng bán áo để vì thơ
                        29-6-2012
                        Song Thu

Phụ chép bài BÁN ÁO CHƠI THƠ

Ông rằng: "Bán áo để chơi thơ"
Bạn hữu nghe xong thật bất ngờ
Người bảo lão này nhiều dại dột
Kẻ chê ông ấy lắm ngu ngơ
Chẳng ham quyền chức con còn cậy
Lại hám văn thơ vợ mất nhờ
Trong lúc mọi người đều kiếm lợi
Sao mình "Bán áo để chơi thơ"
                    T.A.N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét