Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

CÓ LÀM SAO


            
( Họa nguyên vận bài: Gửi Liên hiệp quốc của T.D)

Mặc cho trời động, sóng dâng trào
Nộ khí trần gian ngùn ngụt cao
Đủng Đỉnh con Giời vơ đẫy túi
Nhân tình ai oán có làm sao!
                        5-10-2012
                        Song Thu
Phụ chép bài:
            GỬI LIÊN HIỆP QUỐC
Đất động trời rung sóng biển trào
Con người xung sát máu phun cao
Hòa bình hạnh phúc treo đầu tóc
Nhân loại sang ngày tận số sao???
                        Thanh Dạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét