Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

HỌC KHOE      
Thầy Tuân có cô vợ xoàng
Mà khoe cả xóm, cả làng đấy thôi
Thầy Tuân nhậm chức quan ôi
Mà khoe khắp chốn cùng nơi còn gì
Vườn ao nào có ra chi
Nay khoe cái nọ mai bì cái kia
Su su, mít, ổi, cải thìa
Quả xoài, ngọn bí chụp khoe ầm ầm
Minh Hương cặm cụi, âm thầm
“ Ngăn ô, đổ đất, gieo trồng, tưới vun”
Sáng tạo ra một mảnh vườn
Đẹp như trong mộng khoe làng Tri Ân
Thế mà thầy Đỗ Đình Tuân
Không khen trò được một lần – Còn chê!
Trò ngoan chẳng dám cãi chi
Bất bình tôi mới sẻ chia đôi lời
Học Văn, Hương xuất sắc rồi
Học khoe chỉ xứng trò tồi thầy Tuân
                   Sao Đỏ 14-3-2013
                   Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét