Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

XEM ẢNH ĐỀ THƠ  
Khi sang hồ đã hết bèo
Tiếc không được đá, Ngôi trèo lên chơi
Lên chơi vừa được một hồi
Sểnh chân xuýt nữa Ngôi rơi xuống hồ
                   Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét