Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

TUÂN-THU XƯỚNG HỌA(1)

BÀI XƯỚNG:

GIAO HẸN

Con cái lớn rồi công tác xa
Ở nhà chòng chọc chỉ hai ta
Sớm nămg thể dục rèn gân cốt
Chiều gắng chăm cây đẹp cửa nhà
Tối ngỏ ti vi nhìn thế cuộc
Đêm nằm nuôi mộng đón thơ ra
Bạn bè xóm láng cùng vui sống
Đâu kể hơn thua mới gọi là.
Đỗ Đình Tuân

Bài họa:

Ơn trời

Nhớ lại một thời chưa quá xa
Một mình ta với một mình ta
Hết than trăng lạnh trong hồ nước
Lại khóc hoa phai trước ngõ nhà
Cảnh đẹp không buồn đưa mắt ngắm
Hội vui chẳng thiết bước chân ra
Thế rồi Trời-Phật đưa ai đến
Từ đó đời ta mới thật là...
Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét