Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Mặc đời

Tuy em đã thực sự về vườn
Mướp chẳng vàng hoa ngọn chẳng vươn
Trước cửa loi thoi vài luống bắp
Trong bình ngơ ngẩn mấy nhành dơn
Ao sâu thấp thoáng đàn mương lượn
Nước cả mơn man ngọn muống vờn
Quanh quẩn vào ra ngày mấy bữa
Mặc đời tranh cạnh giữa thua hơn.

Sao Đỏ 21/2/2012
Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét