Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Tội gì mà chịu ?


( Họa Nguyên vận bài Vợ chồng “son” của Đỗ Đình Tuân)


Đường đời con cái đã bon bon
Già cả ông bà lại hóa son
Má hóp răng long đầu đã bạc
Mắt tinh tâm sáng chí chưa mòn
Cơm nhà túc tắc không nhàm chán
Phở quán nhâm nhi vẫn khá ngon
Nếu yếu thì dùng " Nam Thận Bảo"
Tội gì mà chịu héo cùng hon.

Sao Đỏ 15/2/2012
Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét