Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Gặp lại bạn cũ


Ngót bốn mươi năm mới gặp nhau
Thế mà bạn chẳng ở chơi lâu
Vội vàng sấp ngửa như ma đuổi
Bạn sợ hôm nay lỡ chuyến tầu.

Bạn sợ hôm nay lỡ chuyến tầu
Chuyện trò chỉ nói được đôi câu
Bao nhiêu kỷ niệm còn nguyên đó
Để nhớ để thương đến kiếp nào?

Để nhớ để thương đến kiếp nào
Mình tôi ở lại biết làm sao
Chuyến tầu đưa bạn đi xa lắm
Đợi đến bao giờ lại gặp nhau.

Đợi đến bao giờ lại gặp nhau
Để ngồi kể chuyện suốt đêm thâu
Đêm thâu sẽ gửi vào vô tận
Cho chúng mình vơi nỗi nhớ nhau.
                             13/5/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét