Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Hoa vườn
Đăng tiêu chớm nở bên tường
Mẫu đơn e ắp vấn vương nỗi lòng
Thân gai hoa rực rỡ hồng
Lá xanh chen thắm xương rồng lạ chưa?
Ngọc nữ tinh khiết như thơ
Nhị hồng cánh trắng thiết tha tình đời
Ngắm hoa vườn thấy thảnh thơi
Niềm kia nỗi nọ cũng vơi ít nhiều
                   Sao Đỏ:16-5-2012
                    Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét