Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Mời mắc óng                      (Họa nguyên vận bài "Tùy đất trồng cây" của tạ Anh Ngôi)

Mảnh vườn nhà mỗ chửa cần cày
Mềm mại đất mầu lại tốt cây
Đủ nước ngô xanh đôi bắp mẩy
Nhiều mùn bí đỏ quả đeo dây
Rau non đang lứa chờ tay hái
Mướp mới leo giàn ngại gió lay
Đợi mỗ thu xong mời mắc óng
Cày cùn trâu yếu đuổi đi ngay.
                           12/5/2012
                      Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét