Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

THƯƠNG TÌNH CHỨC NỮ- NGƯU LANG
( Họa đảo vận bài “Ngồi mơ…” của Đỗ Đình Tuân)

Thương tình Chức Nữ với Ngưu Lang
Tháng bảy trăng treo nhạt sắc vàng
Lơ lửng sông Ngân đò chạy dọc
Bùi ngùi ô thước bắc cầu ngang
Mỗi năm đến dịp cô thăm cậu
Cả tháng mưa tuôn hàng nối hàng
Khắp chốn nhân gian ai cũng bảo
Thương tình Chức Nữ với Ngưu Lang
                        20-8-2012
                        Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét