Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Chiều muộn trên sông
(Họa đảo vận bài “Sông thu” của Tạ Anh Ngôi)

Một dải sông vàng lãng đãng trôi
Vài ba chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Ánh chiều chếnh choáng vương vương nắng
Mặt nước long lanh sóng sánh trời
Lưới vẳng theo dòng ken cá bạc
Thuyền câu xuôi gió lỏng tay bơi
Thong dong về bến khi chiều tối
Thấp thoáng trăng ngà lóng lánh tươi.
                         10/9/2012
                    Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét