Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Xin kiếu                                    
            Anh bảo theo anh sướng tuyệt vời
            Nào ngờ cơ cực tấm thân tôi
            Ấm no, hạnh phúc tìm đâu thấy
            Chỉ thấy xiềng gông suốt cuộc đời

            Chỉ thấy xiềng gông suốt cuộc đời
            Vì anh độc đoán quá đi thôi
            Tháng ngày áp đặt và o ép
            Nếu trái ý anh phải “ngậm cười”

            Nếu trái ý anh phải “ ngậm cười”
            Tôi thành cái bóng nhờ nhờ trôi
            Quanh năm lầm lũi câm như hến
            Đi gửi về thưa phải lựa  lời

            Đi gửi về thưa phải lựa lời
            Lưng còng chở nặng tựa lưng voi
            Để anh thỏa sức vung tiền bạc
            Gái gú ăn chơi đặc cụ Giời

            Gái gú ăn chơi đặc cụ Giời
            Nào anh có mất chút mồ hôi
            Nên anh chẳng tiếc dù bạc vạn
            Cứ quẳng bừa vào những cuộc vui

            Cứ quẳng bừa vào những cuộc vui
            Mặc cho thiên hạ họ chê cười
            Nếu còn kiếp khác đành xin kiếu
            Trời buộc thì tôi cũng cởi thôi
                                    13-9-2012
                                    Song Thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét