Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

MÂY MẶC YẾM NÂU

NGUYỄN TRỌNG TẠO
Người đẹp Thái Nhã Vân
Người đẹp Thái Nhã Vân
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tặng người đẹp Thái Nhã Vân
Ngang qua làng anh mây mặc yếm nâu
 Tuổi căng ngực nắng váy bay qua cầu
 Rì rào đồng quê lúa non ngậm sữa
 Mây dấu nụ cười chúm chím hoa ngâu
 
  Mây qua đầm sâu sen nâng váy lĩnh
  Trắng trắng hồng hồng thức miền yên tĩnh
  Dải yếm nhiệm mầu buộc trái tim anh
  Cái lúm đồng tiền chết đuối trời xanh
 
  Rồi mây đi đâu? Qua miền ngà ngọc
  Một tấm khăn nâu vấn tròn suối tóc
  Một vòng tay gió ôm choàng lưng ong
  Hai gót chân trần lội sóng sang sông
            Song Thu ( Sưu tầm )

1 nhận xét: