Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

MONG MANH

Mong manh xuân hạ giao mùa
Mong manh nắng trải, gió lùa mong manh
Mong manh mưa thả mành mành
Mong manh sương sớm đầu cành rung rinh
Mong manh là chiếc thuyền tình
Neo trong bến nhớ một mình mong manh
                       4-5-2013
                       Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét