Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Mừng thọ bác Hà Ngọc Đàm

( Họa nguyên vận bài:Tuổi 80 vui tếu của bác Hà Ngọc Đàm)

Năm nay bác đã tám mươi xuân
Phong thái như đang độ lục tuần
Đọc sách thánh hiền chưa mỏi mắt
Leo đèo ba dọi chẳng chồn chân
Đề thơ vịnh cảnh, thơ nên tứ
Đặt bút khai xuân, bút có thần
Xướng họa giao lưu vui hể hả
Tám mươi mà vẫn rất thanh xuân
          12-2-2014
           Song Thu

(Phụ chép bài : Tuổi 80 vui tếu)

Lão đang vui sống lão đang xuân
Giáp Ngọ(2014) mừng ta tuổi bát tuần
Còn được nhìn đời qua bốn mắt
Lại đang rảo bước với đôi chân
Khi vui khói thuốc bay theo mộng
Lúc hứng câu thơ vẫn xuất thần
Ai bảo đồ già hay lẩm cẩm
Lão đang vui sống lão đang xuân
           Ninh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét