Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

GAY

               Xướng họa thơ ca suốt cả ngày
               Lại còn nóng tính lạ lùng thay
               Con hay căn vặn liền la mắng
               Vợ góp vài lời, quát tháo ngay
               Công việc kiếm tiền ngơ ngác lạ
              Văn chương thơ phú miệt mài say
               Hỏi ra mới biết riêng gì hắn
               Cả nhóm "Tiểu Đường" thế mới gay
                                    Vũ Thị Song Thu

Chú thích: Tiểu Đường là tên một nhóm thơ Đường của thị trấn Sao Đỏ thành lập khoảng năm 1997, nay đã thôi sinh hoạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét