Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

TUÂN THU XƯỚNG HỌA(2)

Bài xướng: TÔI LÊN TUỔI BẠC

Sáu chín tây mà ta bảy mươi
Xuân nay tôi cũng bạc đây rồi
Bâng khuâng ôm nhận bằng mừng thọ
Lãng đãng vui buồn miệng nhoẻn tươi
Cứ chụp vài pô cho tíu tít
Thì ngâm đôi khúc thật tơi bời
Anh em bầu bạn gần xa lại
Không rượu thì bia cũng có mời
             ĐỖ ĐÌNH TUÂN ( Xuân tân mão,2011)

Bài họa: LÒNG SON CHẲNG BẠC

Tuổi cao thì đã rõ mười mươi
Má hóp, răng thưa, miệng móm rồi
Riêng cái phong tình luôn phấp phới
Chung miền thi tứ cứ tươi tưoi
Nhân gian biến đổi còn thao thiết
Thiên địa vần xoay luống rối bời
Tuổi bạc nhưng lòng son chẳng bạc
Rượu ngang, thịt chó đáng dâng mời
            VŨ THỊ SONG THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét