Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

LỜI BÚT

Bút sắt, bút lông hay bút tre
Đã nguyền làm bút chẳng làm que
Mòn thân ca ngợi tình dân nước
Rút ruột đậm tô nghĩa bạn bè
Chỉ viết những lời trung ý thực
Cho dù nhiều kẻ phớt tai nghe
Quan tham, lại nhũng đau lòng bút
Dẫu chỉ là ngòi sắt quản tre

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét