Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

TUÂN THU XƯỚNG HỌA (3)

                                             ĂN MỪNG


Ốm đau, bệnh tật thật vô chừng
Bốc thóc cho gà cũng sún lưng
Đi đứng nằm ngồi ra ngượng ngập
Cúi, quay, nghiêng ngửa hóa lừng khừng
Chạy vung xích chó thôi đành chịu
Nằm cạnh nhân tình cũng dửng dưng
Mong ước bao giờ lưng dẻo lại
Chẳng dê thì chó cũng ăn mừng
   ( Bài xướng của Đỗ Đình Tuân)

                SẼ MỪNG


Bệnh tật tại mi chẳng có chừng
Máu dê hơi quá hóa đau lưng
Đêm năm, bảy trận la đà lả
Ngày một vài ca lửng lửng khừng
Lưng sún đâu chừa tình tính tính
Gối long nào chịu dửng dừng dưng
Này này tớ bảo cho mà biết
Bỏ tính kia đi tớ sẽ mừng

     (Bài họa của Vũ Thị Song Thu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét