Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

NHẮN LÃO

(Họa nguyên vận bài " Tuổi bảy mươi" của Tạ Anh Ngôi)
Bảy mươi mà vẫn chửa mòn đi
Ngẫm sức lão ta cũng thiệt kì
Bữa bữa cơm ăn chừng mấy bát
Ngày ngày rượu uống độ dăm ly
Chị hai ngoài quán mời là...DUYỆT
Em út trong làng gọi vẫn...CHI
Nhắn lão ham vui nên hãm lại
Si đa mắc phải chẳng hay gì
          29-1-2013
           Song Thu

( Phụ chép bài: "Tuổi bảy mươi"

Cứ tưởng bảy mươi sẽ yếu đi
Không ngờ sức lão thật thần kì
Cơm ăn một bữa hai, ba bát
Rượu uống hàng ngày sáu, bảy ly
Ra quán chị hai mời vẫn ...duyệt
Về làng em út gọi là...chi
Mắt tinh, tai thính, răng còn khỏe
Gối chắc, xương, gân chửa hỏng gì
            Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét