Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

ĐỐI VUI CÙNG BÁC TẠ ANH NGÔI

Vế ra:
Đẽo đá nên người cho đá đẽo
             Tạ Anh Ngôi
Các vế đối lại:
1, Bai cụ là hắn bị cụ bai
2,Cù dai gặp kẻ thích dai cù
3,Leo bồn thấy khách bám bồn leo
4, Đeo cố thì hắn phải cố đeo
            29-1-2013
           Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét