Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

CÁI LÃO BỒI


   
( Họa đảo vận bài “ Xuân vui” của Đỗ Đình Tuân )
Nhậm chức quan quèn hắn rất vui
Mải mê tính việc mấy đêm rồi
Dàn hòa xóm phố còn nan giải
Dọn dẹp đường thôn chẳng thể thôi
Có chiếu trên ban mau tới họp
Đèn đường đóng mở chạy xơ đuôi
 "Đầu chày đít thớt" đều quyền tuốt
Quan xóm hơn chi cái lão bồi?!
                   27-1-2013
                   Song Thu

( Phụ chép bài “ Xuân vui”)
      
Vừa đón Thìn xong Tỵ đã rồi
Năm nay xuân đến vậy mà vui
Mình vừa thăng chức lên quan xóm
Hắn mới về hưu xuống mụ bồi
Một cháu đích tôn cười toét miệng
Hai chàng vệ sĩ chạy cong đuôi
Giá như thêm được o thơ ký
Quan xóm như mình cũng oách thôi
                   Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét