Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

KHÉO Ế CHỒNG

                  Họa bài KÉN CHỒNG của Đoàn Tiếu

    Nghe Tiếu đăng tin tuyển chọn chồng
    Mình xin tìm giúp, được hay không
    Này người nức tiếng trong văn giới
    Nọ kẻ thao tài chốn võ công
    Ngán nỗi sinh nhầm ngày tận lộc
    Thương thay đẻ đúng tháng tàn đông
    Xưa nay ngọc quý đang còn vết
    Kén thế, cưng ơi khéo ế chồng
               Sao Đỏ: 20-1-2012
                 Vũ Thị Song Thu

             ( Phụ chép bài KÉN CHỒNG của Đoàn Tiếu )


            Kén chồng

Đoàn Tiếu Hạ Long muốn kén chồng
Hỏi người quân tử có ưng không
Phải văn lão luyện lời ngân vịnh
Có võ cao cường thế tiến công
Ngày tháng an nhàn giờ phát lộc
Năm sinh quý phái tránh mùa đông
Sang xuân sắm lễ trăm mâm chẵn
Ngựa đón xe đưa Tiếu cưới chồng.
                               Đoàn Thị Tiếu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét